Handelsbetingelser

Handelsbetingelser – Beerpong liga dk / beerpongliga.dk

Virksomhed

Beerpongliga.dk er hovedaktiviteten til firmaet Beerpong Liga DK. Alle nedenstående handelsbetingelser er skrevet imellem virksomheden og kunden. Handelsbetingelserne vil beskrives imellem kunden og beerpongliga.dk (Beerpong Liga DK). Særlige handelsvilkår på vare med leveringstid på mere end 14 dage kan læses under afsnittet “Særlige vilkår”.

Produktinformation

På beerpongliga.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til kontakt@beerpongliga.dk

Priser

Alle priser der er vist på beerpongliga.dk er gældende ved køb. Priserne kan variere løbende. Det er prisen ved køb der er gældende og selvom priserne skulle ændre sig efterfølgende, vil det være prisen ved købstidspunktet der er gældende. 

Bestilling

Bestilling foretages ved køb af varen. Hvis du skulle fortryde din bestilling straks efter, bedes du sende en mail med dine oplysninger til kontakt@beerpongliga.dk

Betaling

Alle dine betalingsoplysninger foregår via en krypteret forbindelse igennem PayPal. Du kan læse mere om hvordan dine oplysninger er beskyttet igennem PayPal her: https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/paypal-safety-and-security  

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for beerpongligas.dk kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Reklamation

Vi giver 2 års reklamationsret jvf. købeloven (se de 10 vigtigste ting om reklamationsret her)

Kunden kan reklamere ved at returnere den defekte vare pr. post:  Ørestads Boulevard 63B st. tv. 2300 KBH S.

Produkter der reklameres over skal indsendes komplet. Dvs. at alt tilbehør der medfulgte varen skal indleveres i forbindelse med reklamationen. Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive om-emballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til beerpongsliga.dk’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

 Fortrydelsesret

Hvis du skulle fortryde dit køb.

Når du handler på beerpongliga.dk, giver vi dig 14 dages fortrydelsesret på alle varer.

Dine vilkår for fortrydelse afhænger dels af, hvilke varer du har købt – samt hvornår du ønsker at fortryde dit køb. Afsnit A indeholder vilkårene for fortrydelse de første 14 dage efter dit køb, og afsnit B indeholder vikårene for fortrydelse fra 14. dag og indtil 30 dage efter dit køb.

A – Vilkår for udnyttelse af fortrydelsesretten inden for de første 14 dage (gælder alle varer købt på beerpongliga.dk)

 

Din fortrydelsesfrist udløber 14 dage efter den dag:

  1. a)     Du har modtaget din vare
  2. b)     får den sidste vare i fysisk besiddelse (når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis)
  3. c)      får det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse (når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele)

 

Du skal inden 14 dage fra modtagelsen give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Det er dig, som skal dokumentere rettidig meddelelse om fortrydelsen. Vi opfordrer dig derfor til at sende den til kontakt@beerpongliga.dk. I din meddelelse om fortrydelse skal du gøre os opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. 

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen – uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. Det er altså vigtigt at du giver os besked om din fortrydelse.

Du skal således give kontakt@beerpongliga.dk meddelelse om, at du udnytter fortrydelsesretten. Du skal sende din ordre retur uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Du kan enten sende varen til den nævnte adresse, eller selv komme ud og levere/bytte den. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Gyldig faktura skal desuden vedlægges ved returnering af varer.


Varens stand, når du sender den retur (A): 

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Dette vil blive vurderet ved tilbagelevering.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.


Tilbagebetaling af købsbeløbet (A):

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb tilbage, som du har indbetalt til os. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den. Denne dokumentation bedes sendes til kontakt@beerpongliga.dk.

Udvidet fortrydelsesret på alle andre varer end tøj og accessories:

B – Din fortrydelsesret fra den 15. dag til den 30. dag efter levering (der er ikke udvidet fortrydelsesret på tøj, sko og accessories):

  • ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret mellem den 15. dag og den 30. dag efter levering, skal du senest på den 30. dag både have meddelt os om din fortrydelse og returneret varen til os på nedenstående adresse. Det er dig, som skal dokumentere rettidig meddelelse om fortrydelsen. Vi opfordrer dig derfor til at sende den til på mail til kontakt@beerpongliga.dk. I din meddelelse om fortrydelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

De varer, som returneres i denne periode, skal tilbagesendes i ubrugt og ubeskadiget stand samt i ikke-beskadiget original emballage.

 


Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb tilbage, som du har indbetalt til os.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Varer undtaget fortrydelsesretten:

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

  1. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
  2. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt.
  3. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

Du mister din fortrydelsesret, hvis;

–        du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årssager ikke er egnet til at blive returneret.

 

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:


Beerpong liga DK V/ Jacob Vestlev

  • Ørestads Boulevard 63B st. tv.

2300 København S 

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse.


Hvad skal jeg sende med tilbage

Du skal vedlægge en kopi af fakturaen.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.  


Hvis der er noget galt med varen?

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler på beerpongliga.dk, har du 2 års reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen – afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere? 

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid”, efter at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder, efter at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig (under forudsætning af, at du reklamerer senest 2 år efter købet).

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger 

Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os:

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er så detaljeret som du kan.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi også kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kontakt@beerpongliga.dk.

Du bedes anmærke emne med ”Klage” samt dato for din klage. Eks. ”Klage 10/04/2015”.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. En af betingelserne er, at du skal have rettet henvendelse til den erhvervsdrivende, inden du går videre med sagen:

Forbehold for ændringer

Beerpong Liga DK forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for beerpongliga.dk. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.
Ved brug af reklamationsretten skal køber selv stå for forsendelsen af produktet, herunder forsendelsesomkostningerne.

Særlige vilkår

Gælder produkter/vare med leveringstid på mere end 14 dage. Beerpong Liga DK kan lave kampagner, hvor der kan forudbestilles specielle varer med længere leveringstid. På disse produkter gælder de almene handelsbetingelser, med enkelte undtagelser. Det er muligt at annullere sin bestilling når som helst fra bestillingen er lavet. Ved levering af produktet, gælder de almene fortrydelse- og reklamationsbetingelser. 

Ved bestilling af produkter med længere leveringstid, bliver der altid fastsat en forventet leveringsdato. Denne leveringsdato er bestemt ud fra den forventede leveringdato som Beerpong Liga DK får opgivet af sin speditør. Leveringstiden kan både være kortere eller længere. Kunden vil altid få besked om levering ca. en uge inden levering, da det er samme tidspunkt som Beerpong Liga DK får besked om levering. 

Beerpong Liga DK, gør alt for at verificere og kvalitetssikre sine produkter, da de fleste bliver lavet på udenlandske fabrikker. 

Beerpong Liga DK kan ikke have indflydelse på, hvis varene skulle forsvinde, blive stjålet, hvis skibet synker eller på anden måde ikke komme frem til leveringsadressen uanset grund. Hvis godset skulle blive forhindret i at komme frem, af årsager der ligger uden for Beerpong Liga DK’s hænder, vil kunden blive informeret med det samme og få refunderet sine penge omgående. Risikoen ved bestillinger på produkter med længere leveringstid ligger altså udelukkende hos Beerpong Liga DK og kunden kan til hver en tid få refunderet sit beløb.

 

Leveringsbetingelser

Hvis varen bliver beskadiget eller forsvinder under transporten, er beerpongliga.dk (Beerpong Liga DK) ansvarlig. Som kunde skal du hurtigst muligt melde det til beerpongliga.dk hvis du finder en skade. Vi anbefaler derfor, at du fjerner den yderste emballage og undersøger varerne med det samme, når du modtager dem. Meddelelse om beskadigede eller bortkomne varer skal være beerpongliga.dk’s i hænde med det samme eller snarest muligt, hvis det ikke har været muligt at påtale fejlen ved leveringen.

Breve og pakker

De fleste mindre varer kan sendes med brev og vil da blive leveret i din postkasse. Ved breve og pakker, som postbudet ikke kan lægge i postkassen, får du besked om, at du kan hente varerne et anvist sted. Bemærk, at beerpongliga.dk ikke kan påvirke postvæsenets vurdering af, om det er muligt at levere varerne i postkassen, eller om du skal hente dem selv.

Betalingsmåder

Du kan benytte dig af følgende betalingsmuligheder når du betaler for din ordre:

Paypal eller direkte bankoverførsel.

Vi arbejder på at tilkoble andre betalingskort i nærmeste fremtid. 

Hjemmesiden beerpongliga.dk drives af firmaet:

Beerpong Liga DK v/ Jacob Vestlev

CVR: 32341337

Telefon: 2233 8737

Adresse: Ørestads Boulevard 63B st. tv. København S